Pierwsza praca magisterska o TRE

Jestem autorem pracy magisterskiej na temat TRE: „Eksperymentalna próba oceny wpływu ćwiczeń uwalniających od traumy (TRE) na dynamikę zmian nastroju u zdrowych dorosłych”, a poniżej jeden z fragmentów wyjaśniających czym jest TRE:

“TRE (Trauma Releasing Exercises) bazuje pośrednio na doświadczeniach z bioenergetyki, tai chi, jogi, innych sztuk walki oraz wszelkich wschodnich praktyk, ale ich podstawą, odróżniającą TRE od innych metod, są drżenia mięśniowe, tak zwane mioklonie (…). Odczucie mimowolnego drżenia jest powszechnie znane każdemu człowiekowi, choć bardziej kojarzy nam się ze zmęczeniem mięśni powstałym w wyniku podejmowania wysiłku fizycznego. Mimo wszystko drżenie to wiąże się pośrednio z nieświadomą próbą naszego ciała podjętą w celu poradzenia sobie ze stresującą sytuacją. Jest to naturalny proces rozładowania napięcia i uwolnienia dużej ilości związków chemicznych powstałych w wyniku doznanego stresu i zmęczenia, który niestety został skutecznie stłumiony w procesie ewolucji. W wyniku tłumienia tej naturalnej reakcji ciała, energia zostaje skumulowana w mięśniach, co prowadzi do przewlekłych napięć i powstawania innych objawów chorobowych związanych ze stresem. Nie pozwalając uwolnić ciału powstałych napięć, uciekamy w różne reakcje, jak na przykład “zamrożenie”, a jeśli ta reakcja wydała nam się skuteczna, to powtarzamy ją w każdej następnej stresującej sytuacji. Powstaje więc schemat w formie pętli powtarzalnych działań. Jednakże przez to ciało pozostaje w ciągłej gotowości do poradzenia sobie z trudną sytuacją, zamiast uruchomić naturalne reakcje i wyłączyć ten stan gotowości (Berceli 2005).”

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik zawartych w niniejszej pracy magisterskiej bez zgody autora zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego.
Niniejsza praca podlega ochronie na mocy prawa autorskiego.