Terapia EMDR

EMDR  (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing ), inaczej „terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”, jest najlepiej przebadanym naukowo podejściem terapeutycznym, integrującym kilka szkół i nurtów terapeutycznych. Jest skuteczna m.in. w leczeniu traum, PTSD (zespołu stresu pourazowego), depresji, zaburzeń lękowych, a także obsesyjno-kompulsyjnych.

Jeżeli doświadczyłeś/aś na przykład trudnych momentów w życiu, przemocy, zaniedbania, molestowania, gwałtu, wypadku, klęski żywiołowej, śmierci lub choroby, EMDR może przynieść efekty w poprawie jakości Twojego życia. Jeżeli w Twoim życiu jest coś, co powoduje dyskomfort i/lub trudności w codziennym funkcjonowaniu, nie musisz nauczyć się z tym żyć, ale możesz skutecznie to doświadczenie przetworzyć i się do niego zdystansować.

Jesteśmy szczególnie narażeni na powstanie traumy w sytuacjach trudnych, w których nie mamy możliwości ani zdolności do zareagowania. Mózg pracuje wtedy w takim trybie, że zapamiętujemy zdarzenie jedynie szczątkowo w formie świadomej, a w sytuacjach podobnych do traumatycznej może następować spontaniczne przypominanie sobie także elementów zapisanych w bardziej podświadomych strukturach. Kiedy w chwili obecnej reagujemy na pozornie neutralne wydarzenia w nieadekwatny sposób, może to oznaczać, że w przeszłości doświadczyliśmy traumy w podobnym obszarze. W czasie wszystkich faz terapii EMDR dochodzi między innymi do uzupełnienia luk pamięciowych powstałych w czasie wydarzenia trudnego lub wydarzeń, jeśli było ich więcej), ale także zmniejszenia wrażliwości na bodźce potencjalnie traumatyzujące. Jest to terapia raczej krótkoterminowa, aczkolwiek jeśli sytuacji trudnych było więcej, lub są na wielu obszarach, koniecznych może być więcej spotkań.